FAQ

FAQ

   Welke vergoeding betaal ik om te carpoolen?

 

Het is de gewoonte om als passagier een vergoeding te betalen aan de carpoolchauffeur, in ruil voor de rit. Deze wordt volledig in onderling overleg bepaald en spreek je best vooraf duidelijk af. 

Mpact adviseert een vergoeding van € 0,10 per kilometer. Voor omwegen is ons advies € 0,30 per kilometer. Je hebt de mogelijkheid om de aanbevolen vergoeding aan te passen, maar je mag als chauffeur geen winst maken op je afgelegde traject. Dit wilt zeggen dat de bijdrage van alle passagiers samen de legaal vastgelegde vergoeding van 0.43 € per kilometer niet mag overschrijden. Klik hier voor meer info. 

 

   Hoe verloopt de betaling?
 

De passagier betaalt een carpoolvergoeding aan de chauffeur. Deze betaling wordt best direct voor of na de rit afgehandeld (cash, betalingsapp, ...).

Als jullie regelmatig samen carpoolen kunnen jullie ook afspraken maken rond het wekelijks (of maandelijks) vergoeden van jullie carpoolritten. Je kan het ook regelen door samen afwisselend te carpoolen (de ene week rijdt persoon X, de andere week persoon Y) zodat er geen geld uitgewisseld moet worden.

 

   Heb ik een rijvaardigheidsattest nodig als ik carpool met de bedrijfswagen?
 

Als je collega’s meeneemt naar het werk met een bedrijfswagen, heb je geen rijvaardigheidsattest nodig. Vanaf 15 november 2008 is een aanpassing aan de verkeerswet van kracht, zodat hier niet langer onduidelijkheid over bestaat.

 

   Ben ik verzekerd als ik een omweg maak om te carpoolen?
 

Omwegen om een carpoolpartner op te pikken of af te zetten, worden als deel van het woon-werktraject aanzien. De arbeidsongevallenverzekering komt dus tussen als u een ongeval zou hebben tijdens de omweg. Zie verzekeringen.

 

   Ik vind geen carpoolpartners voor mijn traject?
 

Geen paniek, de databank groeit elke dag aan. Registreer je rit zodat je op de hoogte gehouden wordt van toekomstige potentiële matches. Om een grotere kans te hebben om een carpoolpartner te vinden, kan je ook partners zoeken buiten je eigen bedrijf of via carpoolparkings.

 

   Ontvang ik een vergoeding van mijn werkgever als ik carpool?
 

De werkgever blijft dezelfde woon-werkvergoeding betalen, ongeacht of je carpoolt of alleen rijdt. Wel kan je onder bepaalde voorwaarden van een fiscaal voordeel genieten. Zie fiscaliteit.

 

   Bij wie kan ik terecht als er zich problemen voordoen op een carpoolparking?
 

Afhankelijk van het probleem, kan je contact opnemen met de politie of met de verantwoordelijke van de parking. De meeste carpoolparkings worden beheerd door het Vlaamse gewest. Op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer vind je meer info.

 

   Kunnen studenten gebruik maken van carpool.be?
 

Studenten van universiteiten of hogescholen kunnen zonder problemen gebruik maken van het platform van Carpool. Voor universiteiten en hogescholen ontwikkelde Mpact een eigen portaal: Carpool voor campussen

 

   Hoe log ik in op mijn bedrijfsportaal?
 

Vraag naar de specifieke link van je bedrijfsportaal bij je mobiliteitscoördinator. Surf naar deze link en klik op “nieuwe gebruiker”. Wil je je registreren via de app? Vraag je mobiliteitscoördinator naar de unieke code van je bedrijf. 

Had je al een profiel op carpool.be voordat je bedrijf zijn specifiek portaal creëerde? Dan kan je nu eenvoudig je profiel linken met dit portaal. Om dit te doen, surf je naar de specifieke link van je bedrijf en log je in met je gebruikelijke gegevens. Vervolgens ga je naar “mijn profiel”, selecteer je de vestiging waar je werkt en klik je op “opslaan”. Na het opslaan, wordt je persoonlijk profiel automatisch verbonden met je bedrijfsportaal.

 

   Zijn er gezondheidsmaatregelen?

 

We rekenen op het goede verstand van de carpoolers. Ben je ziek? Blijf dan thuis. Door enkele simpele maatregelen kunnen we veilig carpoolen. Let er bijvoorbeeld op dat je hoest en niest in je elleboog, was je handen voor en en na elke rit, verlucht af en toe de wagen, etc. 

 

   Andere
 

Vind je op de website geen antwoord op je vragen? Neem dan contact met ons op via carpool@mpact.be. 

Mpact vzw
Koningin Maria Hendrikaplein 65 B
9000 Gent
09 242 32 10