Algemene principes

Algemene principes

Jouw belastingen worden berekend op basis van de inkomsten die je tijdens het aanslagjaar verdient. Voor velen is de belangrijkste inkomst de beroepsinkomst. Deze bestaat, onder andere, uit het loon en de aftrek van rsz-bijdragen, maar ook uit andere bezoldigingen zoals woon-werkvergoeding en voordelen van alle aard, zoals een bedrijfswagen.

Om je job uit te oefenen, maak je ook kosten (om je te verplaatsen, om de juiste kledij te dragen, ...). Deze kosten kunnen onder bepaalde voorwaarden van de inkomsten afgetrokken worden. De overheid biedt je twee verschillende mogelijkheden:
  1. Forfaitaire aftrek van beroepskosten: De overheid berekent op basis van het brutoloon een forfaitair bedrag dat van het belastbaar inkomen wordt afgetrokken. In dit systeem kan je ook bijkomende vrijstellingen, zoals voor carpoolers, bekomen.
  2. Bewijzen van beroepskosten: Je kan je beroepskosten bewijzen. Als deze hoger zijn dan het forfait, dan worden deze van het belastbaar inkomen afgetrokken. 
Afhankelijk van je keuze (forfaitaire aftrek of bewijzen van beroepskosten) zijn de regels om als carpooler van je fiscaal voordeel te genieten anders.
 
Wie met een bedrijfswagen rijdt, wordt hierop belast. Enkel wanneer die bedrijfswagen alleen voor het carpoolen wordt gebruikt, kan je dit voordeel van alle aard vrijstellen van de belastingen.
 
Fiscaliteit: carpool naar je fiscaal voordeel | Algemene principes | Forfaitaire aftrek van beroepskosten | Bewijzen van beroepskosten | De bedrijfswagen | Bijkomende vragen