De bedrijfswagen

De bedrijfswagen

Als je over een bedrijfswagen beschikt die je gebruikt in je vrije tijd en/of voor je woon-werkverkeer, dan word je daarop belast. Sinds 1 januari 2012 gelden nieuwe regels om het voordeel van alle aard te berekenen. Een vrijstelling voor carpoolen is in dit geval niet meer mogelijk.

Maar, indien het voertuig dat door de werkgever ter beschikking wordt gesteld enkel en alleen wordt ingezet voor carpoolen, dan moet er geen voordeel van alle aard betaald worden. Hiervoor moeten wel regels opgesteld worden en een overeenkomst ondertekend worden tussen werknemer(s) en werkgever(s).
De werknemer mag geen gebruik maken van het voertuig voor zijn privéverplaatsingen. Het is enkel toegelaten om het eerste traject van thuis uit op weg naar de eerste carpoolpartner, of het laatste traject op weg naar huis, alleen af te leggen. Het aandeel carpoolen moet wel essentieel zijn, dat wil zeggen tenminste 80% van het traject.

In de praktijk gaat dit meestal om bedrijfsbusjes.

Fiscaliteit: carpool naar je fiscaal voordeel | Algemene principes | Forfaitaire aftrek van beroepskosten | Bewijzen van beroepskosten | De bedrijfswagen | Bijkomende vragen